איך להפוך את הכלב שלכם לחברותי

Socialization means training your puppy or adult dog to accept new people, animals, and various places by exposing him to these things. Socialized dogs are less likely to develop behavior problems and are generally more welcomed by others. Socialization can also help prevent the development of fears and phobias.

The bottom line is that socializing your dog or puppy will make him a happier, more well-behaved dog.

Sleepy cute little husky puppy on white

עד 3 מומחים יתקשרו להציע לכם את המסלול שלהם

Top 12 Veterinarian